na vrh

Kako pametno investirati-Izazovi i mogućnosti 2021

Turbulentna 2020. godina donela je mnogo izazova, gubitaka i problema primoravajući nas na promene u poslovanju i veću fleksibilnost ka prihvatanju novih obrazaca poslovanja.

Šta donosi 2021. godina niko ne može sa preciznošću predvideti. Ipak, želimo da budemo optimisti posmatrajući zvanične projekcije koje su međunarodne institucije objavile za Srbiju, što nam daje nadu u oporavak i dalji rast privrede.

Četvrta po redu konferencija Kako pametno investirati održava se 26. marta 2021. godine, onlajn.

Cilj ovogodišnje konferencije Kako pametno investirati u 2021-Izazovi i mogućnosti je da privrednike informiše o dostupnim izvorima finansiranja, podsticajima i programima podrške koje su na raspolaganju, da pruži stručne informacije kako u aktuelnim okolnostima meriti isplativost investicije, u šta je pametno investirati i koje su najčešće administrativne prepreke.

 Teme konferencije:

  • Dostupni izvori finansiranja i programi podrške za poslovanje
  • Primeri pametnih investicija
  • Zašto je važno i kako meriti isplativost investicije
  • Administrativni izazovi sa kojima se privreda suočava (upis nepokretnosti u katastar, konverzija zemljišta, tržišni rizici, poreski tretman podsticaja…)

AGENDA

PRIJAVI SE

Učešće je bez kotizacije, broj mesta je ograničen, obavezna je prijava.


USLUGE
Prijavite se za vesti