na vrh

Biznis i ljudi 2021-Poslodavci u doba pandemije

Uticaj pandemije i vanrednih uslova na organizaciju rada je ogroman, brojne promene je bilo potrebno uvesti i prilagoditi se i kompanije su se našle pred istim izazovom – zaštititi zaposlene i osigurati nastavak poslovanja.

Upravljanje ljudskim resursima je imalo ključnu ulogu u tome i pokazalo da nije samo upravljačka funkcija, već da ima i stratešku ulogu prilikom vođenja promena u okviru organizacije.

Neke poslovne prakse će se zadržati i nakon završetka pandemije i sigurno će imati uticaj na kvalitet rada, nove trendove i promene u organizaciji posla, potrebama zaposlenih i očekivanjima poslodavaca.

Adekvatno upravljanje ljudskim resursima postaje važnije nego ikada.

Uspešne kompanije će se dalje razvijati i izdvajati na tržištu upravo putem svojih zaposlenih, njihovih znanja, veština, ideja. Investiranjem u svoje ljude, imaće motivisane zaposlene, jačati poverenje i razvijati se sa njima, jer biznis su ljudi.

Teme konferencije:

  • HR sektor-izazovi i mogućnosti novih uslova poslovanja
  • Biznis i ljudi-u šta više investirati
  • Smernice EU:COVID 19-Povratak na radno mesto
  • Primeri dobre prakse

AGENDA

PRIJAVI SE

Učešće je bez kotizacije, obavezna je prijava.


USLUGE
Prijavite se za vesti