na vrh

Stručnjaci za vas

     Ljubomir Jovanović-Koliko smo ozbiljni, a koliko bi trebalo da budemo

Sistem menadžmenta kvalitetom-najbolji alat za realizaciju poslovnih procesa
Miroslav Miletić, Savetnik predsednika Privredne komore Srbije

 

Kako upravljati konfliktima
Lina Rabi, Master psiholog i psihoterapeut pod supervizijom

Logistika - potencijal za stvaranje ušteda
prof. dr. Milorad Kilibarda - Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu

Preventivno upravljanje sporovima
Dragan Psodorov, JSP Law

Znate li zaista kako ide vaš posao
Ljubomir Jovanović, Omega Consulting Team

Šta dobar softver može da uradi za vaš biznis
AB Soft

Inovativna delatnost i poreski podsticaji_Snežana Matejić_poreski konsultant

Kako preživeti rast kompanije_Ljubomir Jovanović_Omega Consulting Team

Kako unaprediti logističke procese u kompaniji_prof.dr Milorad Kilibarda_Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Motivacija vs demotivacija zaposlenih_Miloš Tomanović_Inspire

Prednosti ulaganja u investicioni fond_Srđan Maletić_Intesa Invest

https://poslovniskok.rs/files/Srdjan%20Maletic-Prednosti%20ulaganja%20u%20investicione%20fondove.pdf


USLUGE
Prijavite se za vesti