na vrh

Biznis konsalting

Bez obzira koliko posvećeno menadžment radi na razvoju svoje kompanije, u određenoj fazi razvoja, dođe trenutak kada je potrebna pomoć specijalizovanih stručnjaka.

Biznis konsalting je izuzetno značajan, posebno u fazi razvoja iunapređenja poslovanja. Stručni konsultanti su ključna podrška za kompanije koje nemaju dovoljno kadrova, iskustva ili znanja o određenoj oblasti.

Agencija za edukaciju i biznis konsalting FOTINA, pruža usluge profesionalne edukacije, konsultacija i realizacije projekata u raznim oblastima.

FOTINA okuplja tim profesionalnih renomiranih stručnjaka i konsultanata iz raznih sektora, sa višegodišnjim relevantnim iskustvom i poslovnim rezultatima, koji garantuju  visok nivo kvaliteta u oblastima edukacije, savetovanju i realizaciji  projekata.  

Fokusirani smo da na profesionalan i stručan način pružimo podršku Vašem biznisu u izazovima savremenog poslovanja i pomognemo stabilizaciju, rast i razvoj Vašeg biznisa.

Sa ponosom ističemo da smo partneri Privredne komore Srbije, Poslovne akademije i Centra za edukaciju PKS, Evropske mreže preduzetništva (EEN mreža), Razvojne agencije Srbije sa kojima realizujemo različite projekte namenjene privrednicima.

Sertifikovani smo distributer američke INSPIRE metodologije, alata za upravljanje koji menadžerima pruža detaljan uvid u potencijale svojih zaposlenih, daje konkretna uputstva o tome kako rukovoditi i raditi sa svakom osobom, preporučeni rečnik termina za efikasniju komunikaciju i kako motivisati i inspirisati zaposlene do vrhunskih performansi.

Sertifikovani smo u bazi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), tako da naši klijenti imaju mogućnost apliciranja za subvencije pri realizaciji projekata sa našim konsultantima.

 

Možemo Vam ponuditi usluge konsaltinga i edukacije u sledećim oblastima:                      

  • Unapređenje i optimizacija logističkih procesa u kompaniji (logistika, distribucija, skladištenje, transport),
  • Upravljanje finansijama i unapređenje sistema izveštavanja,
  • Unapređenje računovodstvenih procesa i organizacije rada,
  • Ekspertska analiza za pojedinačne segmente poslovanja sa preporukama za unapređenje,
  • Korporativno-pravni aspekt poslovanja,
  • Medijacija - vansudsko rešavanje radnih i drugih sporova,
  • Merenje i poboljšanje performansi zaposlenih,
  • Edukativna podrška (razvoj veština zaposlenih kroz različite edukativne programe i treninge).

     Najtraženije teme treninga


USLUGE
Prijavite se za vesti